ด้านการป้องกันและปราบปราม

ตรวจยึดเคตามีน จำนวน 69 แท่ง/ก.ก.

เมื่อ ๗ มี.ค. ๖๕ พ.ต.ต.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๔ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วีรศักดิ์ เสริมพงษ์ศิริ หน.ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๔ / กพ. มว.ตชด.๒๓๔๔ ร่วมตรวจยึดเคตามีน จำนวน 69 แท่ง/ก.ก. ที่กก.๑๐ บก.รน. โดย มี พ.ต.อ.พยงค์ เอี่ยมสกุล ผกก.๑๐ บก.รน. อำนวยการตรงจยึด

ยาบ้าของกลางจำนวน ๖๑๘ เม็ด

เมื่อ ๑๓ มี.ค.๒๕๖๕ พ.ต.ต.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๔ สั่งการให้ ร.ต.อ.วีระศักดิ์ เสริมพงษ์ศิริ หน.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๔ จับกุมผู้ต้องหาชาย ๓๘ ปี ของกลางยาบ้า ๖๑๘ เม็ด อาวุธปืนแก็ป จำนวน ๑ กระบอก

ัญชาแห้งอัดแท่งจำนวน ๓๙๗ แท่ง/กิโลกรัม

เมื่อ ๑๖ มี.ค. ๖๕ ร.ต.อ.วีระศักดิ์ เสริมพงษ์ศิริ ผบ.มว.ตชด.๒๓๔๔ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ธงช้ย บัวใหญ่รักษา เป็น หน.ชุด พร้อมกำลังพลรวม ๕ นาย ร่วมกับ บก.ควบคุมที่ ๑ กกล.สุรศักดิ์มนตรี ( ร.๓) กองร้อยสกัดกั้นฯ ,ฝ่ายปกครอง อ.หว้านใหญ่ จวม.ห. เจ้าพนักงานป.ป.ส. ร้อย.ฉก.ทพ.๒๑๑๐ , จนท.ตร.สภ.หว้านใหญ่ร่วมกันจับกุมตรวจยึดกัญชาแห้งอัดแท่ง พร้อมผู้ต้องหา ๑ คน (เพศหญิง) ของกลาง ๑.กัญชาแห้งอัดแท่งจำนวน ๓๙๗ แท่ง/กิโลกรัม ๒.รถยนต์กะบะยี้ห้อฟอดร์

ประชาสัมพันธ์

โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันสำคัญของชาติ

เมื่อ ๒๒ มี.ค.๖๕ พ.ต.ต.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๔ ได้นำกำลังพลจิตอาสาในสังกัดร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายเพื่อเป็นบุญกุศล ให้กับ พระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงปู่ล้วน จันทสาโร) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ จ.มุกดาหาร ที่อาพาธ เข้ารักษาตัวที่ รพ.มุกดาหาร โดยบริจาคให้กับกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ที่ รพ.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร มีข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด. ๒๓๔ ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๐ นาย ได้โลหิต จำนวน ๓,๐๐๐ ซีซี ส่วนรายละเอียดในการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป มี ขตร.ร้อย ตชด.๒๓๔ เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๐ นาย ได้โลหิต ๓,๐๐๐ ซีซี

จิตอาสา

 

เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. กพ.มว.ตชด.๒๓๔๔ ได้เดินทางไปร่วมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทยในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับหน่วยงานราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ณ เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ เป็นประธาน

จิตอาสา

วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ด.ต.ณรงค์ วังวงศ์ รอง ผบ.มว.ตชด.๒๓๔๒ พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัดฯ และกำลังพล มว.ตชด.๒๓๔๓ รวมจำนวน ๑๐ นาย ดำเนินการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยการพัฒนาทำความสะอาด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรกา่รป้องกันและควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องใน "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"ฃ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
- ตชด. ๑๐ นาย
- ตร.สภ.อ.ดอนตาล ๒๐ นาย
- ฝ่ายปกครองดอนตาล,ขรก.ท้องถิ่น ๘๐ นาย
- ปชช.จิตอาสา ๑๐๐ คน
รวมทั้งสิ้น ๒๑๐ นาย

เพจเฟสบุ๊ก ในสังกัด

เว็ปไซต์หน่วยเหนือ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

“ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน”

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เลขที่ 202 หมู่ที่ 13 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 เบอร์โทรศัพท์ : 042-713311

สาระน่ารู้

คุณรู้ไหม?

เชื้อโควิด-19 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดเชื้ออันเกิดจากไวรัสโคโรนากลุ่มอาการทางเดินทางหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 (SARS-CoV-2) ในเดือนธันวาคม 2562 ในนครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน และได้กระจายไปทั่วโลกนับแต่นั้น ส่งผลให้เกิดการระบาดทั่วของโควิด-19